AURIGA SYSTEMS

DATA SECURITY, CORPORATE FINANCE, ICT SOLUTIONS, BUSINESS RECOVERY, OUTSOURCING, THREAT ANALYSIS

Symantec Produkty

Společnost Symantec je přední poskytovatel řešení pro oblast zabezpečení dat a zajištění dostupnosti a integrity informací.

Bezpečnost

Zahrnuje řešení pro zabezpečení sítí a dat před stále rostoucími hrozbami. Tuto oblast pokrývá následující portfolio produktů:

Endpoint Security chrání koncová zařízení tj. PC, servery, notebooky a mobilní zařízení před známými i neznámými bezpečnostními hrozbami jako jsou viry, spam, spyware a jiné bezpečnostní hrozby.

Messaging Security poskytuje vysokou úroveň zabezpečení komunikačních prostředků jako je elektronická pošta a instant messaging před viry, spamem a ostatním malware. Security Management pro sledování a řízení bezpečnostních hrozeb a jejich předcházení.

Mobile Device Management nabízí komplexní řešení pro správu a vynucení jednotné bezpečnostní politiky u známých i neznámých mobilních zařízení připojovaných do podnikové sítě.

Řízení informačních rizik a dodržování bezpečnostních politik

Pokrývá následující portfolio produktů:

IT Compliance pro sledování, řízení a automatizaci IT procesů v oblasti bezpečnosti.

Discovery & Retention Management řeší sběr, klasifikaci a ukládání e-mailů, IM zpráv a souborů s cílem zajistit dodržování nastavených politik, zjednodušení vyhledávání a snížení nákladů na ukládání dat a jejich správu.

Šifrování a Data Loss Prevention pro ochranu citlivých dat před jejich kompromitací, únikem či neoprávněnou manipulací s nimi.

Zálohování a správa dat

Pokrývá následující portfolio produktů:

Storage Management sjednocuje a automatizuje správu heterogenních zálohovacích systémů za účelem jejich plnohodnotného využití a snížení provozních nákladů.

Archiving automatizuje ukládání e-mailů, souborů, IM zpráv a ostatních nestrukturovaných informací v souladu s nastavenou politikou pro archivaci a správu dat.

Backup & Recovery řeší přípravu a obnovení dat ze záloh v případě havárie systému s cílem minimalizovat rizika spojená se ztrátou dat vlivem na příklad výpadků systémů.

Správa infrastruktury

Zvyšuje efektivitu správy IT infrastruktury díky standardizaci a automatizaci IT procesů. Tato oblast pokrývá následující portfolio produktů:

Server Management automatizuje procesy spojené s konfigurací, aplikací patchů a využitím systémových zdrojů s cílem navýšit produktivitu a efektivitu správy IT infrastruktury.

Kontinuita provozu

Zahrnuje oblast efektivního obnovení systémů po havárii a zajištění vysoké dostupnosti systémů:

Disaster Recovery umožňuje definovat, testovat a implementovat plán obnovy založený na automatizaci procesů zálohování, obnovení dat, clustering a replikace serverů. High Availability řeší požadavek na nepřerušený provoz kritických aplikací jak v případě plánovaných, tak i neplánovaných výpadků.

Řešení podle
Vašich představ

Produkty
pro bezpečný
svět

Kontaktujte nás

V případě zájmu o další informace k dodávaným produktům neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na adrese obchod@aurigasystems.cz

Partnerské weby: firemnifinance.cz TOPlist