Zkontrolujeme a nastavíme vám procesy pro kyberzabezpečení

Odbornost a profesionalita

Zajistíme kvalitní personální zabezpečení pro realizaci každého projektu kyberzabezpečení. Zvolený tým našich specialistů je zárukou každého odborně vedeného a zvládnutého projektu.

Zkušenosti v oboru

Námi zvolení konzultanti mají dlouholetou praxi v oboru kyberbezpečnosti a prochází pravidelnými školeními a certifikacemi.

Projekty na míru

Aktivně nasloucháme, přemýšlíme a navrhujeme optimální řešení na míru každého klienta. Každý projekt je pro nás nová zkušenost, kterých si vážíme.

Podpora a udržitelnost

Na většinu našich projektů navazují další služby spojené s pravidelnou aktualizací, audity, školeními nebo testováním systému kyberzabezpečení.

Poskytujeme konzultační služby a projekty v oblasti kyberbezpečnosti

Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace

Zdokumentujeme vaše procesy a nastavíme tak optimální a dlouhodobě udržitelný systém řízení kyberbezpečnosti.


Analýza rizik

Analýza rizik

Identifikujeme slabá místa v zabezpečení vašich aktiv, pojmenujeme hrozby a posoudíme reálná rizika narušení stávajícího systému kyberzabezpečení.


Bezpečnostní audit

Bezpečnostní audit

Ověříme funkčnost provozovaného systému kyberzabezpečení nejen z pohledu nastavených procesů a dokumentace, ale i aktuálních norem a legislativy.


Penetrační testy a technické prověrky zabezpečení

Penetrační testy a technické prověrky zabezpečení

Prověříme a otestujeme úroveň technologického zabezpečení vaší infrastruktury, aplikací a služeb dostupných jak z internetu, tak i lokálně.
Prověrky uživatelů metodami sociálního inženýrství

Prověrky uživatelů metodami sociálního inženýrství

Prakticky otestujeme připravenost uživatelů odolat reálným pokusům o narušení vašeho kyberzabezpečení prostřednictvím metod sociálního inženýrství.
Školení v oboru kyberbezpečnosti

Školení v oboru kyberbezpečnosti

Navrhneme a realizujeme na klíč program školení pro zvýšení povědomí uživatelů v oblasti kyberbezpečnosti. Zvolit můžete jak mezi prezenční, distanční, tak i plně automatizovanou eLearning platformou školení.
Implementace Zákona o kyberbezpečnosti

Implementace Zákona o kyberbezpečnosti

Posoudíme a navrhneme plán plnohodnotné implementace kybernetického zákona v platném znění včetně požadavků vyplývajících z evropské legislativy NIS2.
Konzultace a poradenství na míru

Konzultace a poradenství na míru

Poskytujeme kvalitní poradenství a specializované služby na míru v oblasti kyberzabezpečení.

V této oblasti s námi spolupracují například:

         

Dokážeme sestavit kvalitní tým pro úspěšnou realizaci každého projektu

Kvalitní poradenství, odborná specializace a služby našich konzultantů jsou zdrojem úspěšné realizace našich projektů. Aktivně reagujeme na specifické prostředí a požadavky každého řešeného projektu a díky tomu tak přinášíme efektivní řešení ke spokojenosti zadavatele.Jak s námi začít spolupracovat?

Kontaktujte nás
1. Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci
Kontaktní informace získáte zde.
Schuzka
2. Naplánujeme osobní či virtuální schůzku.
Spolupráce
3. Dohodneme rozsah spolupráce.