AURIGA SYSTEMS

DATA SECURITY, CORPORATE FINANCE, ICT SOLUTIONS, BUSINESS RECOVERY, OUTSOURCING, THREAT ANALYSIS

Auriga SaaS Monitor

Vzdálený dohled a zajištění kontinuity provozu

Nepřetržitý dohled nad provozem IT infrastruktury je zásadním předpokladem pro zajištění efektivního, bezpečného a kontinuálního provozu IT infrastruktury. Zásadním předpokladem pro úspěšný monitoring a správnou interpretaci síťových událostí a bezpečnostních incidentů je kromě zkušených technických specialistů také nezbytný sofistikovaný a spolehlivý monitorovací nástroj.

Naši odborníci mají v této oblasti mnohaleté zkušenosti a hlubokou praxi. Denně dohlíží na bezchybný chod Vašich severů a/nebo aplikací a zajišťují včasné aktualizace systémů. Jedním z takových příkladů může být vzdálený dohled nad antivirovou či antispamovou ochranou, kde zajišťujeme nastavení a průběžný monitoring nastavených pravidel bezpečnostní politiky a vyhodnocování bezpečnostních logů na firewallu a dalších zařízení v síti. Pokud monitorovací systém vyšle alert (varování) o výskytu sledované události, tak naši specialisté buď vzdáleně nebo i na místě u klienta daný incident začnou řešit. Doba odezvy a rozsah poskytovaných služeb závisí na zvoleném SLA (Service Level Agreement).

Takové řešení správy IT infrastruktury je pro firmy vysoce efektivní a vede k uvolnění vnitrofiremních zdrojů k zajištění hlavních firemních procesů.

Řešení Auriga SaaS

Firma Auriga Systems s.r.o. nabízí nový koncept pro bezpečnou kancelář založenou na platformě „Software as a Service“. Výhodou služby jsou nulové investiční náklady na pořízení software, hardware a personálních či jiných kapacit spojených s poskytováním IT služeb. Klient platí za poskytování služby a to v předem dohodnutých časových intervalech.

Do balíčku připravované nabídky služeb patří kromě Auriga SaaS Monitor také antivirová a antispamová ochrana e-mailů nazvaná Auriga SaaS Gateway. Hlídáme bezporuchový chod služeb, softwarových aplikací, síťové konektivity, stav tiskáren, zajišťujeme antivirovou a antispamovou ochranu mailového provozu a také další služby poskytované formou „Software as a Service“ (SaaS).

Hlavní přínosy řešení Auriga SaaS

Model SaaS přináší zákazníkovi i dodavateli výrazné výhody. Z hlediska zákazníka jde především o následující přínosy:

 • Počáteční náklady na zřízení služby jsou takřka nulové.
 • Instalace služby na straně klienta je jednoduchá.
 • Klient neinvestuje do licencí software.
 • Rozložení plateb za poskytování služby do delšího časového horizontu.
 • Vysoká škálovatelnost služby – klient platí jen za to, co skutečně využívá.
 • Bezpečný přístup k nastavení a monitorování služby prostřednictvím webového rozhraní.
 • Náklady na provoz služby jsou předem známé a bez překvapivých navýšení.
 • Součástí služby je průběžné vylepšování softwaru a technická podpora.
 • Snadný přechod k jinému dodavateli nebo softwarovému řešení.
 • Odpadají náklady na školení administrátorů a technické zásahy spojené s výpadkem služby nebo aktualizací software.
 • Zajištěná bezpečnost a vysoká dostupnost poskytovaných služeb.

Služba Auriga SaaS Monitor

Služba Auriga SaaS Monitor, založená na produktu GFI, nabízí vzdálený dohled nad IT infrastrukturou klienta v režimu 24x7 s automatickou odezvou 30 až 60 minut. Klient má přístup k nastavení služby a sledování událostí prostřednictvím bezpečného a velmi přehledného webového rozhraní ve formě DashBoardu.

Služba umožňuje monitorovat: servery, stanice, RAID pole, vzdálené pobočkové sítě, připojení k ISP, využití šířky pásma, dostupnost webových stránek a aplikací, tiskárny a další síťová zařízení, ….

Schopnost zachytit a správně interpretovat informace o anomáliích v síťové komunikaci znamená pro každou firmu úsporu nemalých finančních prostředků a jiných vnitropodnikových zdrojů.

Možnosti služby SaaS Monitor

 • Monitoring serveru
  Umožňuje předejít riziku nákladných oprav díky proaktivnímu monitorování zabezpečení serveru, disků, hardware, výkonu, aplikací i zakázkového software.
 • Monitoring stanic
  Zjistí včas problémy na stanicích a velmi rychle je pak opravíte. Zajistíte tak minimální výpadky na straně uživatelů.
 • Patch Management
  Automatizuje správu aktualizací a patchů společnosti Microsoft.
 • Monitoring sítě
  Nabízí komplexní monitoring sítě a správu výkonu. Pomáhá efektivněji spravovat výkon systému díky monitorování SNMP, kontrole připojení síťových zařízení, sledování TCP služby atd.
 • Monitoring webu
  Ověřuje dostupnost webového serveru, testování portů a monitoring dostupnosti předpokládaného obsahu webových stránek.
 • Reporting
  Poskytuje profesionální grafické reporty, které lze využít ke sledování trendů ve výkonnosti systémů a k prokázání nutnosti upgrade nebo náhrady staršího hardware.
 • Vzdálená správa
  Nabízí snadno použitelné řešení vzdálené správy pro servery i stanice. Díky snadné dostupnosti z online dashboardu můžete problémy se servery a stanicemi řešit okamžitě. Podle potřeby můžete využít i služeb našich specialistů.
 • Zasílání alertů a přehled stavu
  Zajistí dostupnost přehledů o monitoringu sledovaných cílů 24 hodin denně. Online dashboard je dostupný prostřednictvím PC nebo mobilního telefonu.
 • Inventarizace HW a SW
  Poskytuje detailní informaci o HW a SW pro účely inventarizace a sledování změn v konfiguraci.

Hlavní přínosy služby Auriga SaaS Monitor

 • Jedno z nejlepších dohledových řešení na trhu.
 • Snadná instalace.
 • Bezkonkurenční cena.
 • Poskytování řešení formou SaaS.
 • Doplňkové služby od společnosti Auriga Systems podle zvolené úrovně SLA.
 • Pravidelné a přehledné výsledky testů.
 • Proaktivní řešení problémů a eliminace výpadků provozu IT.
 • Hardwarový i softwarový audit.
 • Automatické generování reportů.

Firma Auriga Systems nabízí pro vyzkoušení služby nezávazný 14-ti denní zkušební provoz, během kterého si klient může ověřit všechny funkce a spolehlivost námi poskytované služby. Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat naše obchodní oddělení na obchod@aurigasystems.cz

Auriga Systems - Služby

3 kroky k bezpečí:
1) Objednávka služby
2) Aktivace monitoru
3) instalace agentů a jste monitorováni

Detailní postup jak objednat a aktivovat službu Auriga SaaS najdete zde.

V případě zájmu o další informace k poskytovaným službám neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení na adrese obchod@aurigasystems.cz

Partnerské weby: firemnifinance.cz TOPlist